Fàilte

Fàilte gu làrach-lìn nan Sailm.  Tha againn ann an seo Sailm Dhaibhaidh anns a’ Ghàidhlig.  Tha iad air an tarraing on chlò-bhualadh a chaidh a dhèanamh ann an 1888.  (Bha mòran de cheartaichaidhean air an dèanamh, oir bha mòran de mhearrachdan ‘s a’ chlo-bhualadh.)

Tha an leabhar ri fhaicinn ann an Scribd, tha seo a ceadachadh dhuit rannsachadh, togail tecst (feumaidh tu taghadh an ‘text select tool’ aig bun a duilleag.)

Ged nach eil an obair fhathast ullamh tha sinn a meas gum bi e feumail mar a tha e. Faodaidh sibh fàgail comments cuideachd mu mhearachdan no eile, ma bhriogas sibh air ‘view this document on scribd’.

Advertisements